Over

Opleiding en ervaring

In 1995 ontwaakte in mij de natuurliefhebber. Ik volgde een opleiding Groot Groen met het accent op ecologisch beheer. Tijdens de opleiding werkte ik bij Landschapsbeheer Haarlem in een landschapsonderhoudsploeg op landgoederen en in natuurgebieden. Als coördinator bij de Stichting Ecologisch Beheer plande ik de werkzaamheden, werkte nieuwe vrijwilligers in en onderhield het contact met de opdrachtgevers. Daarna werkte ik acht jaar lang als natuur-educatief medewerker bij het bezoekerscentrum De Poelboerderij aan het Wormer- en Jisperveld. Hier gaf ik rondleidingen aan kinderen van het basisonderwijs, ontwikkelde natuur educatieve programma’s en leidde de Jeugdnatuurclub.

In 2008 ontstond bij mij het idee om natuurvriendelijke tuinen te gaan ontwerpen. Ik volgde een cursus Tuinontwerpen en Beplantingsleer aan het Wellant College in Gouda. In de zomer van 2012 rondde ik de cursus af. Ervaring in het tuinonderhoud deed ik op in het J.P. Thijssepark en De Braak in Amstelveen en bij Hoveniersbedrijven die zijn aangesloten bij de Wilde Weelde: een vakvereniging van natuurvriendelijke ondernemers in het groen. In 2013 startte ik met mijn bedrijf Hyjacinta Tuinontwerp. Mijn kennis en ervaring in het ecologisch natuurbeheer vind je terug in het ontwerp en onderhoud van mijn natuurvriendelijke tuinen.

Lokaal en duurzaam

Vind je het milieu belangrijk en wil je dat daar ook bij de aanschaf van het materiaal in je tuin rekening mee wordt gehouden? In mijn beleving eindigt een natuurvriendelijke tuin niet bij het gebruik van de juiste planten en nestgelegenheid voor vogels. Ook materiaalgebruik speelt daarbij een rol. Voor het terras en de paden gebruik ik bijvoorbeeld gebakken- of betonklinkers uit Nederland en Belgisch hardsteen, omdat de transportafstand kort is. Voor een schutting of vlonder gebruik ik Europese hardhoutsoorten. Géén tropisch hardhout. Ik koop bewust bij kleine lokale bedrijven, omdat het contact met de ondernemers direct en persoonlijk is. Hierdoor leveren ook zij een positieve bijdrage aan de leefomgeving.
 
 
 

Natuurvriendelijk tuinonderhoud

Een gezonde bodem is een belangrijke voorwaarde voor planten om optimaal te kunnen groeien. In de bodem leven talloze bodemdiertjes, zoals wormen en insecten, maar ook bacteriën, schimmels en andere micro-organismen. Samen zorgen zij voor de voedselkringloop waarbij afgestorven dierlijk en plantaardig materiaal wordt omgezet in voedsel voor planten. Met hun activiteiten zorgen de bodemdiertjes ook voor een goede structuur van de grond, waarin zuurstof kan doordringen en water wordt vastgehouden. Het blad dat in het najaar van de bomen valt, levert voedsel en biedt schuilgelegenheid. In de uitgebloeide plantenstengels kunnen insecten overwinteren. Insecten zijn onmisbaar in een tuin. Ze trekken bovendien roofinsecten, spinnen en vogels aan die op hun beurt weer van de insecten leven. Zo ontstaat er na verloop van tijd een natuurlijk evenwicht voor planten en dieren in de tuin.


Top