Over

Opleiding en ervaring

Op mijn drieëndertigste ontwaakte in mij de natuurliefhebber. Ik volgde een opleiding Groot Groen met het accent op ecologisch beheer. Tijdens de opleiding werkte ik bij Landschapsbeheer Haarlem in een landschapsonderhoudsploeg op landgoederen en in natuurgebieden. Als coördinator bij de Stichting Ecologisch Beheer plande ik de werkzaamheden, werkte nieuwe vrijwilligers in en onderhield het contact met de opdrachtgevers. Daarna werkte ik acht jaar lang als natuur-educatief medewerker bij het bezoekerscentrum De Poelboerderij aan het Wormer- en Jisperveld. Hier gaf ik rondleidingen aan kinderen van het basisonderwijs, ontwikkelde natuur educatieve programma’s en leidde de Jeugdnatuurclub.

In 2008 ontstond bij mij het idee om natuurvriendelijke tuinen te gaan ontwerpen. Ik volgde een cursus Tuinontwerpen en Beplantingsleer aan het Wellant College in Gouda. In de zomer van 2012 rondde ik de cursus af. Ervaring in het tuinonderhoud deed ik op in het J.P. Thijssepark en De Braak in Amstelveen en bij Hoveniersbedrijven die zijn aangesloten bij de Wilde Weelde: een vakvereniging van natuurvriendelijke ondernemers in het groen. In 2013 startte ik met mijn bedrijf Hyjacinta Tuinontwerp. Mijn kennis en ervaring in het ecologisch natuurbeheer vind je terug in het ontwerp en onderhoud van mijn natuurvriendelijke tuinen.

 

Top